Werknemers

In een eerdere nieuwsbrief hebben we de bonusregeling  aangekondigd.

Inmiddels heeft iedereen die hiervoor in aanmerking komt bericht van ons ontvangen.

Wij hebben van iedereen positieve reacties gekregen. En masse hebben de medewerkers zich aangemeld voor deelname aan de regeling.

De regeling staat open voor iedereen die in fase 3 of 4 zit en nog niet de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.