Werknemers

Rick is een slager die het klappen van de zweep kent, zowel als slager en als ondernemer. Na een moeilijke periode heeft hij de draad weer opgepakt en is nu een waardevolle kracht voor “Acht”. Dat hij het hart op de goede plaats heeft blijkt wel uit zijn keuze van het goede doel.

Rick heeft als goed doel gekozen het Leger Des Heils in Rotterdam Zuid

Wat is het Leger des Heils?

Het Leger des Heils is een professionele, innovatieve en praktisch ingestelde organisatie die, zonder onderscheid des persoons, materiële en immateriële hulp verleent. In Rotterdam e.o. bieden zij met ruim 400 medewerkers maatschappelijke opvang, intramurale en ambulante begeleiding. In en om Rotterdam heeft het Leger des Heils circa 25 voorzieningen. Het Leger des Heils zet zich vanuit een christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen, werken en maatschappelijk participeren. Zij zijn er onvoorwaardelijk voor mensen zonder helper.