Werknemers

Dit jaar hebben we voor het eerst de waarde van het kerstpakket bepaald naar het aantal uren dat gewerkt is in het lopende jaar. We zijn hier niet kinderachtig in geweest en hebben ruim gerekend.

Het plan is om dit ook in het komende jaar op die manier voort te zetten. Het wordt op deze wijze een extra beloning voor hen die waardevol zijn voor de Acht Uitzendgroep.  Voor een jaar niet ziekgemeld te zijn en het beschikbaar zijn in feestweken zal dan meer of minder kerstgeschenk kunnen worden opgebouwd. De exacte invulling wordt in het 1e kwartaal van 2021 bekend gemaakt.

Wij zijn blij met onze medewerkers en daaraan geven we uitdrukking door het kerstpakket.