Werknemers

Deze week kwam het verzoek om reeds aangevraagde verlofdagen te schrappen. Ik begrijp dat nu al de horeca gesloten is en er geen reis geboekt kan worden op korte termijn, dus dat je liever geen verlof opneemt. Maar wanneer dan wel?

Wij verwachten dat het laatste kwartaal op een redelijk niveau zal verlopen. Wij moeten dan onze klanten op dat moment wel kunnen helpen. Er is dan in die periode geen ruimte om verlof op te nemen.

Vakantiedagen mogen niet meegenomen worden naar het volgende jaar en moeten dus voor 1 oktober opgenomen worden.

Onderaan je loonstrook staat hoeveel verlof tegoed is opgebouwd. Kijk hier naar en stuur je verzoek voor verlof in.

Voor alle duidelijkheid.

  • Je vraagt verlof en dat is geen afdwingbaar recht.
  • Ieder verzoek voor na de periode na 1 oktober zal afgewezen worden
  • In december kan er door niemand verlof opgenomen worden