Werknemers

Misschien heb je het al gezien maar de emailadressen zijn aangepast. Na het zogenoemde apestaartje staat nu Acht-Uitzendgroep.nl. Sinds kort zijn we uitgebreid met twee nieuwe b.v.’s. te weten Acht-werkt b.v. en Acht-ZZP b.v. .

We zenden al bijna 24 jaar slagers uit en daar zijn we harstikke goed in. Waarom kunnen we dat dan ook niet voor overig personeel? Wij denken dat we dat wel kunnen en daarom is Acht-Werkt opgericht als uitzendbureau voor de regio Zoetermeer. Hierin willen we alle beroepen uitzenden behalve slagers die blijven bij “Acht” Uitzendburo b.v..

Omwille van de Nederlandse wettelijke bepalingen hebben we nooit ZZP’ers uitgezonden. Volgens de letter van de wet kan je ook geen ZZP ‘er uitzenden. Een zelfstandige zonder personeel moet aan een aantal voorwaarden voldoen die beschreven staan in het Burgerlijk Wetboek. Onder Rutte III zijn nieuwe richtlijnen voor de inzet van ZZP’ers ingevoerd.

Er schuilen grote gevaren op diverse gebieden zoals: schijnconstructies, rechtsvermoeden van dienstverband en aansprakelijkstellingen zowel materieel als immaterieel. Wij loodsen ZZP’ers en opdrachtgevers door dit mijnenveld, zodat niemand achteraf naheffingen krijgt of aansprakelijk wordt gesteld voor schades. Acht ZZP b.v. is hiervoor als specialist in het leven geroepen. Erik Hoogink

logo 4