Werknemers

Na uw aanmelding, d.m.v. het inschrijfformulier, zal er een persoonlijk gesprek plaatsvinden tussen u en de mensen van “Acht”, dit zal voornamelijk zijn met Erik Hoogink. Tijdens dit gesprek komen een aantal zaken aan de orde:

• Salaris

• Reiskosten

• Vergoedingen

• Toeslagen

• Emolumenten

De afspraken komen te staan in een arbeidscontract. Een zogenoemd: Uitzendovereenkomst fase 1 & 2. Wat dit voor u betekent en wat het fasensysteem inhoudt staat onder het kopje ‘’Informatie NBBU’’.

Wekelijks krijgt u een loonspecificatie opgestuurd. De salarissen storten wij uiterlijk op vrijdag of als vrijdag een feestdag is de laatste werkdag ervoor. Blijf niet zitten met vragen hierover, stel deze zo snel mogelijk. Het gaat tenslotte om het geld wat u verdient.

Wij verwachten dat u zich correct opstelt en gemotiveerd uw werk doet bij onze klanten. Dat u uw vak met zorg en naar beste kunnen uitvoert en het hygiënereglement in acht neemt.

U bent het visitekaartje van "Acht"  Uitzendburo B.V.

De klant verwacht dat u zijn opdrachten op de juiste manier en gemotiveerd uitvoert. De klant verwacht ook dat u de juiste en schone kleding draagt en alle voorschriften op het gebied van hygiëne en veiligheid naleeft, welke op de werkplek gesteld zijn. Houd er rekening mee dat werkschoenen niet buiten gedragen mogen worden. Verder zijn er buiten de norm van representaviteit ook hygiëneregels voor het dragen van tatoeages en piercings.

U bent te allen tijde gehouden aan de RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) van het inlenend bedrijf.

Loopt u tegen problemen aan op de werkvloer? Neem dan in eerste instantie contact met ons op. Wij zullen dan onze uiterste best doen om in overleg met u en de klant tot een oplossing komen.

Waar u aan het werk mag wordt doorgaans op vrijdag doorgegeven, maar ook op andere dagen kan er gebeld worden voor spoedaanvragen en/of roosterwijzigingen.

Het kan zelfs voorkomen dat u ‘s morgens vroeg nog gebeld wordt om ergens een zieke slager te vervangen.

Heeft u een dringend probleem dat niet kan wachten tot de volgende werkdag en bent u niet in de gelegenheid om tijdens kantooruren te bellen? Dan kunt u ook buiten eerder genoemde uren bellen. Buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld met een privénummer. 

Probeert u om deze reden graag het bellen buiten genoemde uren zoveel mogelijk te beperken.

Indien u een antwoordapparaat krijgt, spreekt u dan wel een boodschap in, zodat u teruggebeld kunt worden. 

Tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag zijn wij bereikbaar via:

079-3617266

Ook kunt u altijd vragen stellen via e-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het brutosalaris zal na een persoonlijk gesprek met u worden bepaald en is voornamelijk afhankelijk van uw kennis en kunde. Het salaris wordt ook bepaald aan de hand van het loonverhoudingsvoorschrift. Het brutoloon dat wij met u overeenkomen is inclusief wachtdagencompensatie van 1,16%.

Indien een reiskostenvergoeding op basis van km met u wordt afgesproken, worden de door u opgegeven aantal kilometers gecontroleerd. Wij gebruiken hier uitsluitend www.routenet.nl voor. Hierbij kan gekozen worden uit de kortste, de snelste en optimaal. Wij gebruiken altijd optimaal en tellen heen- en terugreis bij elkaar op.

Uw kilometers worden berekend van postcode naar postcode. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de opgegeven kilometers. U mag zelf de route kiezen die u wilt. Als u een kortere route gebruikt en hiervoor de kilometers hebt opgeschreven zal de klant blij zijn.

Namens de klant controleren wij of u niet teveel kilometers opgeschreven hebt. Uw kortere route kunnen we niet controleren. We kunnen ook niet achteraf meer kilometers uitbetalen dan op het werkbriefje is genoteerd.

Kort gezegd: alles wat u meer declareert dan routenet.nl aangeeft zal door ons aangepast worden, alles wat minder is zal gezien worden als eigen keuze voor een kortere route.

Indien er zonder reden afwijkingen zijn worden deze gecorrigeerd. Het is dus verstandig om bij wegomleidingen e.d. een briefje bij uw werkbriefjes te doen, waarop staat waarom u anders bent gereden.  

De maximale kilometervergoeding bedraagt in eerste instantie 150 kilometer per dag. Wij proberen onze werknemers, wanneer mogelijk, met elkaar te laten carpoolen. 

Wij verwachten dan ook van onze medewerkers dat zij bereid zijn met een collega mee te rijden, dan wel een collega met hen mee te laten rijden.

Het is mogelijk dat u bijvoorbeeld een gereedschapsvergoeding krijgt. Deze vergoeding wordt getoetst aan de wettelijke kaders en kan hiervoor te allen tijde worden aangepast.

Indien u vrije dagen wilt opnemen, dient u dit schriftelijk of per e-mail  aan te vragen. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en binnen enkele dagen ontvangt u hier bericht over. “Acht” heeft te allen tijde het recht om verlofaanvragen af te wijzen.

Over het algemeen is het geen probleem om akkoord te geven op uw aanvraag, zeker niet als u tijdig de aanvraag instuurt. Indien er geen akkoord is nemen wij telefonisch contact met u op. Vooral bij de zomeraanvragen zal rekening worden gehouden met medewerkers die afhankelijk zijn van de schoolvakanties. Indien u vrij neemt zonder dat het uitzendbureau hiermee akkoord is gegaan, dan zal dit worden aangemerkt als werkweigering. Dit kan beëindiging van de samenwerking tot gevolg hebben.

Conform de wet op de identificatieplicht moet u er rekening mee houden dat u zich, tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden, altijd moet kunnen legitimeren. Dit moet door middel van een geldig paspoort of identiteitskaart. 

Indien u een verblijfsvergunning heeft, dient u deze eveneens te kunnen overleggen. Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit en niet uit een EU-land afkomstig bent, dan is de wet Arbeid Vreemdelingen voor u van toepassing. Bent u afkomstig uit een EU-land, dan kunt u hier zonder verblijfsvergunning wonen en werken. Komt u van buiten de EU, dan heeft u vergunningen nodig. Zonder de juiste werk- en verblijfsvergunning kunnen wij u niet laten werken.

Zoals de wet voorschrijft bent u zich verplicht te identificeren op de werkplek. Wordt u voor de eerste maal uitgezonden kan er gevraagd worden om een paspoort of ID-Kaart. Een goed leesbare kleurenkopie van een paspoort of identiteitskaart moet op kantoor aanwezig zijn. U dient zowel de voor- als de achterzijde van uw ID-document te kopiëren. Indien wij niet in het bezit zijn van een geldig ID-bewijs, zullen wij geen betalingen overmaken aan u. Deze worden hervat zodra wij in het bezit zijn van de juiste documenten. Als uw ID-bewijs (bijna) is verlopen, zullen wij dit aan u doorgeven. U heeft dan twee weken de tijd om ons een kleurenkopie van uw nieuwe ID-bewijs toe te zenden. 

Wij verwerken de uren aan de hand van de door u ingestuurde werkbrieven of aan de hand van de urenregistratie van de klant.

De urenregistratie door middel van een klokkaartsysteem zal altijd leidend zijn boven het handgeschreven werkbriefje.

Het is belangrijk dat het werkbriefje volledig wordt ingevuld.

Het is belangrijk dat het werkbriefje duidelijk wordt ingevuld.

Het werkbriefje bestaat uit 4 gekleurde velletjes. Het witte (originele) en roze briefje stuurt u op naar kantoor (postbus 152 2700 AD Zoetermeer). Het gele briefje laat u achter bij de klant. Het blauwe briefje is voor uw eigen administratie. 

Het is belangrijk dat u deze bewaart. Als er bij de post een briefje zoek raakt, dan kunt u altijd een kopie sturen, daarnaast kunt u hiermee controleren of de verloning juist is gedaan.

Het werkbriefje bestaat uit 2 gekleurde velletjes. Het witte (originele) briefje dient u in te scannen of te fotograferen en te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hierbij is het van belang dat alles duidelijk te zien is. Het witte briefje is voor uw eigen administratie. Het gele briefje laat u achter bij de klant.

Vermeld a.u.b. ook het weeknummer op het werkbriefje.

Alleen een door de klant ondertekend werkbriefje is geldig. De voorkeur is om het werkbriefje door de manager te laten ondertekenen. 

Zowel de gegevens van de klant als uw eigen gegevens dient u zo volledig mogelijk in te vullen. Dit geldt ook voor de kolommen datum, uren en gereden kilometers (retour).

Indien u parkeerdeclaraties of andere declaraties wilt indienen, dient u de originele bon met uw werkbrief mee te sturen. U dient deze te nieten aan het desbetreffende werkbriefje, zodat wij de juiste klant kunnen belasten met uw declaratie. 

“Acht” Uitzendburo behoudt zich te allen tijde het recht voor, om met opgaaf van reden, een declaratie niet te vergoeden.

De werkbrief dient wekelijks op de laatste werkdag te worden ingestuurd. Uiterlijk dinsdagmiddag hebben wij deze nodig om de verloning op tijd te kunnen voltooien.

Het loon van medewerkers in fase 1 en 2 worden wekelijks (uiterlijk) op vrijdag overgemaakt. Het loon van medewerkers met een fase 3 of 4 contract worden eens per vier weken op vrijdag overgemaakt. De betalingen gaan via internetbankieren van de ABN-AMRO bank.

De percentages voor de verschillende reserveringen worden bepaald door de gezamenlijke bonden van werkgevers en werknemers. Hierbij wordt bepaald hoeveel werkdagen, feestdagen en verlofdagen er in één bepaald jaar vallen. Per jaar kunnen hier verschillen in zijn, bijvoorbeeld als kerst in het weekend valt.

De verhouding tussen de verschillende factoren bepalen de percentages voor het lopende jaar. Hieronder staan als voorbeeld de percentages van 2018.

Fase 1 en 2
Vakantietoeslag 8,33 %
Doorbetaalde vakantiedagen 10,82 % 
Feestdagen 2,16 %
Kort verzuim/bijzonder verlof 0,60 %
Wachtdagencompensatie 1,16 %
Fase 3 en 4
Vakantietoeslag 8,33 %
Doorbetaalde vakantiedagen 10,82 %
   

Deze percentages worden berekend over uw brutosalaris inclusief vakantie- en feestdagen en worden per jaar opnieuw vastgesteld. De hiervoor gereserveerde bruto bedragen worden iedere week vermeld op uw loonspecificatie (onderaan). Bij uitbetaling worden hierop wettelijke belastingen en sociale premies ingehouden.

De feestdagen en het kort verzuim worden bij de fase 3 en 4 medewerkers doorbetaald.

We kennen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband heeft u 20 wettelijke vakantiedagen en 4 bovenwettelijke. De wettelijke vakantiedagen moeten jaarlijks opgenomen worden, de bovenwettelijke dagen mogen 1 jaar blijven staan, maar mogen wel tot uitbetaling komen. Opname van vakantiedagen gebeurd in overleg met de werkgever. De werkgever heeft het recht een aantal vakantiedagen aan te wijzen. 

Het vakantiegeld wordt uitsluitend in de maand mei uitbetaald.

In fase 1 en 2 kunt u op verzoek de reserveringen uitbetaald krijgen. Voor uitbetaling van reserveringen geldt: schriftelijk aanvragen. Een briefje bij uw werkbriefje is voldoende.

Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies veroorzaken oneerlijke concurrentie en omzetderving. Daarom is er sinds 2007 voor alle ondernemingen die uitzendkrachten ter beschikking stellen: Stichting Normering Arbeid (SNA).

SNA-gecertificeerde uitleners bewijzen met het verkregen keurmerk onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

 Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden. Alle controles voor de NEN-4400 certificering en opname in het SNA register worden uitgevoerd door het VRO. Voor informatie kunt u de websites www.normeringarbeid.nl en www.vro.net bezoeken.

Er bestaan in Nederland verschillende brancheorganisaties voor uitzendbureaus. “Acht” Uitzendburo B.V. is aangesloten bij de brancheorganisatie NBBU. Deze organisatie behartigt de belangen van de uitzendondernemingen ten opzichte van de medewerkers en inleners. 

Om deze reden krijgt u ook te maken met de NBBU-cao voor Uitzendkrachten.  Deze is opgesteld door de NBBU in samenwerking met de werknemersorganisatie LBV (Landelijke Belangen Vereniging). 

Hieronder de cao hoofdlijnen. (U kunt, als u dat wens, nadere informatie over de cao en diverse andere regelgevingen opvragen bij “Acht” Uitzendburo B.V. of bij het LBV.

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Daarin staan afspraken die zijn gemaakt tussen vakbonden en werkgevers. In de NBBU-cao voor Uitzendkrachten staan afspraken over het loon, vrije dagen, ziekte, scholing en de rechten en plichten van een uitzendkracht.

Dit is uw “arbeidsovereenkomst” met het uitzendbureau. Vanaf de eerste werkdag, is het uitzendbureau uw werkgever (en niet de organisatie waar u werkzaam bent). Dat betekent dat het uitzendbureau onder andere verantwoordelijk is voor het betalen van uw loon.

fasensysteem

De NBBU-cao kent een fasensysteem, dat bestaat uit vier verschillende fasen. Elke fase geeft aan welke rechten u heeft als uitzendkracht. Hoe langer u voor een uitzendbureau werkt, hoe meer rechten er worden opgebouwd.

Fase 1 geldt gedurende de eerste 26 gewerkte weken. Voor de telling van de weken maakt het niet uit hoeveel uren er in een week gewerkt worden. In fase 1 geldt het uitzendbeding: als er niet gewerkt wordt, wordt er geen loon uitbetaald. 

Ook in fase 2 is het uitzendbeding van toepassing. Deze fase duurt 52 gewerkte weken. In deze periode begint de pensioenopbouw.

In fase 3 wordt er een uitzendovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd en een bepaald aantal uren: dit is een contract met een begin- en einddatum. Deze fase telt maximaal 4 jaar. U kunt in deze periode maximaal 6 contracten aangaan. Dit houdt in dat uw loon wordt doorbetaald bij o.a. feestdagen en bij het wegvallen van werk.

In fase 4 wordt er een uitzendovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit is een ‘vast’ contract zonder einddatum. Ook in deze fase heeft u recht op loondoorbetaling.

Fase 1,2 en 3

Gaat u na een onderbreking van 26 weken of langer weer werken via het uitzendbureau? Dan begint de telling opnieuw vanaf het begin van fase 1.

Het fasensysteem voor AOW-gerechtigden is afwijkend, zie hiervoor onze website.

Wanneer u 26 weken voor één uitzendbureau hebt gewerkt, start u met het opbouwen van pensioen via het pensioenfonds StiPP (www.stippensioen.nl). Voorwaarde is dat u 21 jaar of ouder bent. Het pensioen wordt meegenomen als u daarna voor een ander uitzendbureau aan de slag gaat.

In de NBBU-cao werken we met het loonverhoudingsvoorschrift. Dit betekent dat uw loon gelijk aan het loon van  werknemers die bij de opdrachtgever in dienst zijn, in een gelijke functie en met dezelfde leeftijd en gelijke werkervaring. 

Als uitzendkracht bouwt u per gewerkt uur rechten op voor vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband heeft u recht op 24 vakantiedagen per jaar. Wanneer u vakantiedagen wilt opnemen, dient u dit van tevoren te overleggen met het uitzendbureau.

Op dezelfde manier reserveert u voor kort verzuim (o.a. tandarts- en doktersbezoek), bijzonder verlof (o.a. verhuizing) en feestdagen. U kunt niet meer opnemen dan u heeft gereserveerd.

In fase 3 betaalt het uitzendbureau u door tijdens vakantie, kort verzuim en bijzonder verlof.

Fase 1 en 2 met uitzendbeding

U heeft de eerste twee ziektedagen (wachtdagen) geen recht op loon. Bij ziekte ontvangt u een ziektewetuitkering van 70% van Acture, gedurende een periode van maximaal 2 jaar. Het uitzendbureau vult het eerste jaar aan tot 90% van uw laatstverdiende loon.

Fase 3 en 4 

U heeft bij ziekte recht op loondoorbetaling. Vanaf de derde ziektedag heeft u recht op 90% van het loon. Dat geldt in het eerste ziektejaar of gedurende de uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd. In het tweede ziektejaar heeft u recht op 70% van het loon. De werkgever, de opdrachtgever en de uitzendkracht zijn allen verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer.

Wilt u een opleiding volgen of  uzelf door middel van een cursus of training verder ontwikkelen? De medewerkers van het uitzendbureau kunnen u meer vertellen over uw opleidingsmogelijkheden en (persoonlijke) ontwikkeling en informeert u graag over de spelregels.

Voor meer informatie over het volgen van een opleiding als uitzendkracht kunt u kijken op de website van Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF): www.stoof-online.nl

“Acht” Uitzendburo B.V. is ingedeeld in de sector 52, uitzendbedrijven 2a in de middenklasse.

Het aansluitnummer bij de fiscus is 8031.87.415.

Het aansluitnummer bij de UWV is 026-14066996.

U valt onder de sociale wetten die voor uitzendmedewerkers van toepassing zijn. Om voor een uitkering in aanmerking te komen dient u zich wel aan de regels te houden.

Als u voor ons gaat werken terwijl u een uitkering ontvangt, zult u zelf contact moeten opnemen met de uitkerende instantie. Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met ons kantoor.

U krijgt dan instructie hoe u uw uren en loon moet opgeven. De verantwoording van het op tijd inzenden ligt aan uw kant. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele inhoudingen op uw uitkering.

Als u ziek bent dient u zich op de eerste ziektedag ziek te (laten) melden ruim voor aanvang van de werktijd via het telefoonnummer 079-3617266, en in ieder geval voor 08.00 uur. Het wordt op prijs gesteld als u zo vroeg mogelijk belt (al is het ’s nachts). 

Wij kunnen dan een andere medewerker benaderen om naar de werkplek te gaan. Een (bedrijfs)ongeval moet zo spoedig mogelijk aan ons worden doorgegeven, met daarbij vermelding van de toedracht, de aard van de verwondingen en eventuele ziekenhuis opname.

Voor de uitvoering van de ziektewet hebben wij een overeenkomst met Acture afgesloten. U dient rekening te houden met de aftrek van twee wachtdagen bij de berekening van uw ziekte-uitkering. Een compensatie van deze wachtdagen is opgenomen in het loon (1,16%). Dit staat apart vermeld op uw loonstrook. 

Alle regelingen, berekeningen en betalingen van de ziektewet lopen via Acture volgens het reglement onder het kopje "Het ziekteverzuimreglement".

Medewerkers met een vast contract worden direct door “Acht” uitbetaald (á 90%). De maximum termijn voor de 20% aanvulling is 52 weken. Na 52 weken ziekte zal 70% worden uitbetaald. Ook bij een contract dient rekening te worden gehouden met twee wachtdagen en controle door de arbodienst.

De eerste wachtdag gaat in op de dag van ziekmelding indien de uitzendmedewerker voor aanvang werktijd is ziek gemeld. Als de ziekmelding na 09.00 uur wordt doorgegeven zal de eerste wachtdag de volgende dag pas in gaan. Ook daarom dient u zich echt zo vroeg mogelijk ziek te melden. Op de dag van ziekmelding wordt u direct ziek gemeld bij de arbodienst. U kunt dus vanaf de eerste ziektedag controle krijgen.

“Acht” Uitzendburo B.V. is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Acture B.V. draagt, in opdracht van “Acht” Uitzendburo B.V., zorg voor de uitvoering van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het eigenrisicodrager schap Ziektewet. “Acht” heeft Acture aangesteld om zorg te dragen voor de verzuimadministratie, claimbeoordeling ziektewet, re-integratie naar werk en vaststelling dagloon. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt te allen tijde gerespecteerd. Acture laat zich in de begeleiding, claimbeoordeling en re-integratie ondersteunen door een arbodienst.

Indien u ziek bent, dient u zich persoonlijk, voor aanvang van de werkwerkzaamheden, doch uiterlijk voor 08.00 uur op de dag van ziekte ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij Uitzendbureau. Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meldt u dit bij Uitzendbureau en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden. Niet persoonlijke ziekmeldingen worden niet geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn. De uiteindelijke ziekmelding wordt verwerkt nadat er contact is geweest met Acture over aard en omvang van de ziekte.

Een van de medewerkers van Acture zal contact met u zoeken, in de vorm van een telefoongesprek of een huisbezoek. Ook kunt u een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts waarvoor u beschikbaar dient te zijn. U bent verplicht om, totdat het eerste contact met Acture heeft plaatsgevonden, tussen 08.00 en 18.00 uur thuis te blijven om dit contact en/of bezoek mogelijk te maken. Acture kan u verplichten om nadat het eerste contact heeft plaatsgevonden nog uiterlijk twee weken thuis te blijven. Deze verplichting geldt dan tot 10.00 uur 's ochtends en tussen 12.00 uur en 14.30 uur 's middags. Als u op een ander adres verblijft, dient u dit direct telefonisch te melden aan de casemanager van Acture. Slechts in overleg met de casemanager van Acture kunt u toestemming krijgen om op bepaalde uren uw (verpleeg)adres te verlaten. Wanneer u niet bereikbaar bent, komt u niet in aanmerking voor toekenning ziektegeld.

Om snel het recht op ziekengeld te kunnen bepalen en tot uitbetaling van het ziekengeld over te kunnen gaan is inzicht in het ziekteverzuim noodzakelijk. Er zal regelmatig contact zijn met Acture. U doet al het mogelijke om mee te werken aan het herstel. Ook aan een oproep om bij de bedrijfsarts te komen, dient direct gevolg gegeven te worden. In verband met de Wet Verbetering Poortwachter is het belangrijk intensief contact en overleg mogelijk te maken.

Uiteraard geeft u gehoor aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. Indien u daar absoluut niet toe in staat bent, of al weer aan het werk bent geeft u dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afspraak door aan de casemanager van Acture. Indien u dit verzuimt kan dit gevolgen hebben voor de hoogte en/of duur van uw uitbetaling ziekengeld.

Acture verwacht dat u zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Indien u tijdens uw vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden minimaal dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. U dient zich ziek te melden bij Uitzendbureau conform de bovenstaande procedure van ziekmelding. De ziekmelding wordt eerst verwerkt nadat er contact is geweest met Acture over aard en omvang van de ziekte. U houdt zich beschikbaar voor contact zowel telefonisch als persoonlijk. Bij thuiskomst meldt u zich direct bij de casemanager van Acture. In toevoeging daarop worden vakantiedagen niet vergoed tenzij er sprake is van opname in een ziekenhuis of verpleeginrichting. Indien bovenstaande afspraken niet worden nagekomen vervalt ieder recht op een claim Ziektewet en worden de kosten die zijn gemaakt om uw claim te beoordelen op u verhaald. Als u tijdens ziekte naar het buitenland wilt, dan dient u dit minimaal twee weken van tevoren bij de casemanager van Acture te melden. Acture wijst u er op dat u zich ook tijdens een verblijf in het buitenland dient te houden aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Ziektewet. Vertrek naar het buitenland mag geen belemmering zijn voor herstel. Indien verzekerde verzuimt kan dit gevolgen hebben voor de hoogte en/ of duur van uw uitbetaling ziekengeld.

Zodra u beter bent, dient u dit direct te melden bij Uitzendbureau. U hoeft niet op toestemming te wachten om aan het werk te gaan. Het is ook mogelijk dat u gedeeltelijk uw werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Voor de overige uren die u dan nog claimt op de Ziektewet, dient u zich te houden aan de regels in dit verzuimreglement.

U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Wachtdagen zijn niet aan de orde wanneer u binnen een periode van vier weken opnieuw arbeidsongeschikt raakt en er bij de eerste ziekmelding reeds rekening is gehouden met wachtdagen. Minimaal vier weken na ontvangst van uw ziekmelding zal Acture wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld is gebaseerd op uw gemiddelde dagloon dat u heeft verdiend bij uw laatste werkgever, tot maximaal 1 jaar voorafgaand aan de ziekmelding. Uw loongegevens worden verkregen uit de polisadministratie van het UWV of uit de loonadministratie van uw ex-werkgever. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Acture. Indien u zich niet houdt aan de regels, kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.

Als u ziek bent, dient u alles in het werk te stellen om weer gezond te worden zodat u spoedig uw werk kunt hervatten. Uw overige activiteiten mogen uw genezing niet belemmeren.

Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. De arbodienst zal geen medische gegevens verstrekken zonder dit met u overlegd te hebben. Al datgene wat hierboven staat is onderworpen aan de reglementen zoals omschreven in de Wet Controlevoorschriften Ziektewet 2010.

De casemanagers van Acture zijn te bereiken op: 024-8909470.

“Acht” Uitzendburo B.V. heeft in samenwerking met Centraal Beheer Achmea afspraken gemaakt over een pakket personeelsvoorzieningen. Het pakket biedt u als medewerker diverse kortingen op de producten van Centraal Beheer Achmea. Zo kunt u onder andere 25% extra korting krijgen op uw autoverzekering, 10% korting op het woonpakket (o.a. de glasverzekering) en 0,2% korting op het hypotheekpakket.

Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de kortingen die u als medewerker van “Acht” kunt krijgen op de vele producten van Centraal Beheer Achmea.

Naast bovengenoemde producten verstrekt Centraal Beheer Achmea onder andere ook spaarproducten, persoonlijke leningen, rechtsbijstandverzekeringen en beleggingsproducten.

Indien u via een andere maatschappij verzekeringen heeft lopen, maar toch graag gebruik wilt maken van de personeelskortingen op het pakken van Centraal Beheer Achmea, dan is het mogelijk om uw huidige verzekering over te laten zetten naar Centraal Beheer Achmea. U hoeft dan alleen maar even "Apeldoorn" te bellen. 

Het spreekt voor zich dat uw gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld door Centraal Beheer Achmea. ‘’Acht’’ Uitzendburo B.V. zal bijvoorbeeld niet worden geïnformeerd over de producten die u afneemt. 

Indien u besluit om niet langer werkzaam te zijn voor “Acht”, zal er wat betreft uw voorzieningen bij Centraal Beheer Achmea niets veranderen. Behalve dat na de vervaldatum van uw voorzieningen geen personeelskorting meer kan worden gegeven.

Even Apeldoorn bellen (055) 579 8000

Onze medewerkers maken graag tijd voor u. Zij staan voor u klaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur. En op zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Zorgverzekering

U dient zichzelf te verzekeren voor ziektekosten bij een zorgverzekeraar. U bent vrij om te kiezen bij welke zorgverzekeraar u de verzekering onderbrengt.

Als werknemer van “Acht” Uitzendburo B.V. kunt u ook deelnemen aan een collectieve zorgverzekering via NBBU Zorgverzekering. 

NBBU Zorgverzekeringen heeft met verzekeraar een collectief contract gesloten. 

Meer informatie kunt u vinden op  

www.zk.nl/nbbuflex

Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het telefoonnummer 

0252-225038.