Werknemers

Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. De arbodienst zal geen medische gegevens verstrekken zonder dit met u overlegd te hebben. Al datgene wat hierboven staat is onderworpen aan de reglementen zoals omschreven in de Wet Controlevoorschriften Ziektewet 2010.