Werknemers

U heeft 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Wachtdagen zijn niet aan de orde wanneer u binnen een periode van vier weken opnieuw arbeidsongeschikt raakt en er bij de eerste ziekmelding reeds rekening is gehouden met wachtdagen. Minimaal vier weken na ontvangst van uw ziekmelding zal Acture wekelijks het ziekengeld aan u overmaken. De hoogte van uw ziekengeld is gebaseerd op uw gemiddelde dagloon dat u heeft verdiend bij uw laatste werkgever, tot maximaal 1 jaar voorafgaand aan de ziekmelding. Uw loongegevens worden verkregen uit de polisadministratie van het UWV of uit de loonadministratie van uw ex-werkgever. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor uw ziekengeld, dienen direct door u gemeld te worden bij de casemanager van Acture. Indien u zich niet houdt aan de regels, kan dat gevolgen hebben voor uw ziekengeld.