Werknemers

Zodra u beter bent, dient u dit direct te melden bij Uitzendbureau. U hoeft niet op toestemming te wachten om aan het werk te gaan. Het is ook mogelijk dat u gedeeltelijk uw werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Voor de overige uren die u dan nog claimt op de Ziektewet, dient u zich te houden aan de regels in dit verzuimreglement.