Werknemers

Indien u tijdens uw vakantieverblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden minimaal dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. U dient zich ziek te melden bij Uitzendbureau conform de bovenstaande procedure van ziekmelding. De ziekmelding wordt eerst verwerkt nadat er contact is geweest met Acture over aard en omvang van de ziekte. U houdt zich beschikbaar voor contact zowel telefonisch als persoonlijk. Bij thuiskomst meldt u zich direct bij de casemanager van Acture. In toevoeging daarop worden vakantiedagen niet vergoed tenzij er sprake is van opname in een ziekenhuis of verpleeginrichting. Indien bovenstaande afspraken niet worden nagekomen vervalt ieder recht op een claim Ziektewet en worden de kosten die zijn gemaakt om uw claim te beoordelen op u verhaald. Als u tijdens ziekte naar het buitenland wilt, dan dient u dit minimaal twee weken van tevoren bij de casemanager van Acture te melden. Acture wijst u er op dat u zich ook tijdens een verblijf in het buitenland dient te houden aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Ziektewet. Vertrek naar het buitenland mag geen belemmering zijn voor herstel. Indien verzekerde verzuimt kan dit gevolgen hebben voor de hoogte en/ of duur van uw uitbetaling ziekengeld.