Werknemers

Indien u ziek bent, dient u zich persoonlijk, voor aanvang van de werkwerkzaamheden, doch uiterlijk voor 08.00 uur op de dag van ziekte ziek te melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij Uitzendbureau. Als u tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meldt u dit bij Uitzendbureau en bij de directe leidinggevende van het bedrijf waar de werkzaamheden verricht worden. Niet persoonlijke ziekmeldingen worden niet geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn. De uiteindelijke ziekmelding wordt verwerkt nadat er contact is geweest met Acture over aard en omvang van de ziekte.