Werknemers

De eerste wachtdag gaat in op de dag van ziekmelding indien de uitzendmedewerker voor aanvang werktijd is ziek gemeld. Als de ziekmelding na 09.00 uur wordt doorgegeven zal de eerste wachtdag de volgende dag pas in gaan. Ook daarom dient u zich echt zo vroeg mogelijk ziek te melden. Op de dag van ziekmelding wordt u direct ziek gemeld bij de arbodienst. U kunt dus vanaf de eerste ziektedag controle krijgen.