Werknemers

Medewerkers met een vast contract worden direct door “Acht” uitbetaald (á 90%). De maximum termijn voor de 20% aanvulling is 52 weken. Na 52 weken ziekte zal 70% worden uitbetaald. Ook bij een contract dient rekening te worden gehouden met twee wachtdagen en controle door de arbodienst.