Werknemers

Voor de uitvoering van de ziektewet hebben wij een overeenkomst met Acture afgesloten. U dient rekening te houden met de aftrek van twee wachtdagen bij de berekening van uw ziekte-uitkering. Een compensatie van deze wachtdagen is opgenomen in het loon (1,16%). Dit staat apart vermeld op uw loonstrook. 

Alle regelingen, berekeningen en betalingen van de ziektewet lopen via Acture volgens het reglement onder het kopje "Het ziekteverzuimreglement".