Werknemers

Als u ziek bent dient u zich op de eerste ziektedag ziek te (laten) melden ruim voor aanvang van de werktijd via het telefoonnummer 079-3617266, en in ieder geval voor 08.00 uur. Het wordt op prijs gesteld als u zo vroeg mogelijk belt (al is het ’s nachts). 

Wij kunnen dan een andere medewerker benaderen om naar de werkplek te gaan. Een (bedrijfs)ongeval moet zo spoedig mogelijk aan ons worden doorgegeven, met daarbij vermelding van de toedracht, de aard van de verwondingen en eventuele ziekenhuis opname.