Werknemers

Fase 1 en 2 met uitzendbeding

U heeft de eerste twee ziektedagen (wachtdagen) geen recht op loon. Bij ziekte ontvangt u een ziektewetuitkering van 70% van Acture, gedurende een periode van maximaal 2 jaar. Het uitzendbureau vult het eerste jaar aan tot 90% van uw laatstverdiende loon.

Fase 3 en 4 

U heeft bij ziekte recht op loondoorbetaling. Vanaf de derde ziektedag heeft u recht op 90% van het loon. Dat geldt in het eerste ziektejaar of gedurende de uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd. In het tweede ziektejaar heeft u recht op 70% van het loon. De werkgever, de opdrachtgever en de uitzendkracht zijn allen verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer.