Werknemers

Dit is uw “arbeidsovereenkomst” met het uitzendbureau. Vanaf de eerste werkdag, is het uitzendbureau uw werkgever (en niet de organisatie waar u werkzaam bent). Dat betekent dat het uitzendbureau onder andere verantwoordelijk is voor het betalen van uw loon.

fasensysteem

De NBBU-cao kent een fasensysteem, dat bestaat uit vier verschillende fasen. Elke fase geeft aan welke rechten u heeft als uitzendkracht. Hoe langer u voor een uitzendbureau werkt, hoe meer rechten er worden opgebouwd.

Fase 1 geldt gedurende de eerste 26 gewerkte weken. Voor de telling van de weken maakt het niet uit hoeveel uren er in een week gewerkt worden. In fase 1 geldt het uitzendbeding: als er niet gewerkt wordt, wordt er geen loon uitbetaald. 

Ook in fase 2 is het uitzendbeding van toepassing. Deze fase duurt 52 gewerkte weken. In deze periode begint de pensioenopbouw.

In fase 3 wordt er een uitzendovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd en een bepaald aantal uren: dit is een contract met een begin- en einddatum. Deze fase telt maximaal 4 jaar. U kunt in deze periode maximaal 6 contracten aangaan. Dit houdt in dat uw loon wordt doorbetaald bij o.a. feestdagen en bij het wegvallen van werk.

In fase 4 wordt er een uitzendovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit is een ‘vast’ contract zonder einddatum. Ook in deze fase heeft u recht op loondoorbetaling.