Werknemers

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Daarin staan afspraken die zijn gemaakt tussen vakbonden en werkgevers. In de NBBU-cao voor Uitzendkrachten staan afspraken over het loon, vrije dagen, ziekte, scholing en de rechten en plichten van een uitzendkracht.