Werknemers

Er bestaan in Nederland verschillende brancheorganisaties voor uitzendbureaus. “Acht” Uitzendburo B.V. is aangesloten bij de brancheorganisatie NBBU. Deze organisatie behartigt de belangen van de uitzendondernemingen ten opzichte van de medewerkers en inleners. 

Om deze reden krijgt u ook te maken met de NBBU-cao voor Uitzendkrachten.  Deze is opgesteld door de NBBU in samenwerking met de werknemersorganisatie LBV (Landelijke Belangen Vereniging). 

Hieronder de cao hoofdlijnen. (U kunt, als u dat wens, nadere informatie over de cao en diverse andere regelgevingen opvragen bij “Acht” Uitzendburo B.V. of bij het LBV.