Werknemers

Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies veroorzaken oneerlijke concurrentie en omzetderving. Daarom is er sinds 2007 voor alle ondernemingen die uitzendkrachten ter beschikking stellen: Stichting Normering Arbeid (SNA).

SNA-gecertificeerde uitleners bewijzen met het verkregen keurmerk onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en voor hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.

 Kortom, de bij de Stichting Normering Arbeid geregistreerde ondernemingen zijn betrouwbare partners voor ondernemingen die arbeid inlenen of werk uitbesteden. Alle controles voor de NEN-4400 certificering en opname in het SNA register worden uitgevoerd door het VRO. Voor informatie kunt u de websites www.normeringarbeid.nl en www.vro.net bezoeken.