Werknemers

De percentages voor de verschillende reserveringen worden bepaald door de gezamenlijke bonden van werkgevers en werknemers. Hierbij wordt bepaald hoeveel werkdagen, feestdagen en verlofdagen er in één bepaald jaar vallen. Per jaar kunnen hier verschillen in zijn, bijvoorbeeld als kerst in het weekend valt.

De verhouding tussen de verschillende factoren bepalen de percentages voor het lopende jaar. Hieronder staan als voorbeeld de percentages van 2018.

Fase 1 en 2
Vakantietoeslag 8,00 %
Doorbetaalde vakantiedagen 10,43 % 
Feestdagen 3,04 %
Kort verzuim/bijzonder verlof 0,60 %
Wachtdagencompensatie 1,16 %
Fase 3 en 4
Vakantietoeslag 8,00 %
Doorbetaalde vakantiedagen 10,43 %
Wachtdagencompensatie 1,16 %

Deze percentages worden berekend over uw brutosalaris inclusief vakantie- en feestdagen en worden per jaar opnieuw vastgesteld. De hiervoor gereserveerde bruto bedragen worden iedere week vermeld op uw loonspecificatie (onderaan). Bij uitbetaling worden hierop wettelijke belastingen en sociale premies ingehouden.

De feestdagen en het kort verzuim worden bij de fase 3 en 4 medewerkers doorbetaald.

We kennen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband heeft u 20 wettelijke vakantiedagen en 4 bovenwettelijke. De wettelijke vakantiedagen moeten jaarlijks opgenomen worden, de bovenwettelijke dagen mogen 1 jaar blijven staan, maar mogen wel tot uitbetaling komen. Opname van vakantiedagen gebeurd in overleg met de werkgever. De werkgever heeft het recht een aantal vakantiedagen aan te wijzen. 

Het vakantiegeld wordt uitsluitend in de maand mei uitbetaald.

In fase 1 en 2 kunt u op verzoek de reserveringen uitbetaald krijgen. Voor uitbetaling van reserveringen geldt: schriftelijk aanvragen. Een briefje bij uw werkbriefje is voldoende.