Werknemers

Het werkbriefje bestaat uit 4 gekleurde velletjes. Het witte (originele) en roze briefje stuurt u op naar kantoor (postbus 152 2700 AD Zoetermeer). Het gele briefje laat u achter bij de klant. Het blauwe briefje is voor uw eigen administratie. 

Het is belangrijk dat u deze bewaart. Als er bij de post een briefje zoek raakt, dan kunt u altijd een kopie sturen, daarnaast kunt u hiermee controleren of de verloning juist is gedaan.