Werknemers

Wij verwerken de uren aan de hand van de door u ingestuurde werkbrieven of aan de hand van de urenregistratie van de klant.

De urenregistratie door middel van een klokkaartsysteem zal altijd leidend zijn boven het handgeschreven werkbriefje.

Het is belangrijk dat het werkbriefje volledig wordt ingevuld.

Het is belangrijk dat het werkbriefje duidelijk wordt ingevuld.