Werknemers

Zoals de wet voorschrijft bent u zich verplicht te identificeren op de werkplek. Wordt u voor de eerste maal uitgezonden kan er gevraagd worden om een paspoort of ID-Kaart. Een goed leesbare kleurenkopie van een paspoort of identiteitskaart moet op kantoor aanwezig zijn. U dient zowel de voor- als de achterzijde van uw ID-document te kopiëren. Indien wij niet in het bezit zijn van een geldig ID-bewijs, zullen wij geen betalingen overmaken aan u. Deze worden hervat zodra wij in het bezit zijn van de juiste documenten. Als uw ID-bewijs (bijna) is verlopen, zullen wij dit aan u doorgeven. U heeft dan twee weken de tijd om ons een kleurenkopie van uw nieuwe ID-bewijs toe te zenden.