Werknemers

Indien u vrije dagen wilt opnemen, dient u dit schriftelijk of per e-mail  aan te vragen. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en binnen enkele dagen ontvangt u hier bericht over. “Acht” heeft te allen tijde het recht om verlofaanvragen af te wijzen.

Over het algemeen is het geen probleem om akkoord te geven op uw aanvraag, zeker niet als u tijdig de aanvraag instuurt. Indien er geen akkoord is nemen wij telefonisch contact met u op. Vooral bij de zomeraanvragen zal rekening worden gehouden met medewerkers die afhankelijk zijn van de schoolvakanties. Indien u vrij neemt zonder dat het uitzendbureau hiermee akkoord is gegaan, dan zal dit worden aangemerkt als werkweigering. Dit kan beëindiging van de samenwerking tot gevolg hebben.