Werknemers

Het brutosalaris zal na een persoonlijk gesprek met u worden bepaald en is voornamelijk afhankelijk van uw kennis en kunde. Het salaris wordt ook bepaald aan de hand van het loonverhoudingsvoorschrift. Het brutoloon dat wij met u overeenkomen is inclusief wachtdagencompensatie van 1,16%.