Werkgevers

Acht Uitzendburo b.v. is al jaren gecertificeerd, RIV, VRO en nu NEN. Er is bij ons de uitdrukkelijke wens om niet alleen binnen de wettelijke eisen te vallen maar ook aan alle eisen te voldoen die behoren tot goed werkgeverschap en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Om deze redenen zijn we nu bezig om Acht ZZP b.v. ook aan alle eisen te laten voldoen zoals ze gehanteerd worden door SNA (Stichting Normering Arbeid).

Wij ontzorgen ZZP’ers en de opdrachtgevers, wij zijn jouw bemiddelaar met veel extra’s.

Wat mag je als ZZP’er van ons verwachten.

  • Wij zoeken opdrachtgevers
  • Wij controleren de urenregistratie
  • Wij factureren namens de ZZP’er
  • Wij betalen de ZZP’er binnen 1 week
  • Wij stellen de overeenkomst van opdracht op en laten deze ondertekenen
  • Wij gaan samen een bemiddelingsovereenkomst aan die voldoet aan alle eisen
  • Wij regelen een AOV (arbeidsongeschiktheidverzekering)

Om tot de certificering te komen zijn de bemiddelingsovereenkomsten opnieuw beoordeeld en waar nodig aangepast. 

Door het ondertekenen van de overeenkomst worden er afspraken gemaakt over het bovengenoemde.

Zonder getekende overeenkomst kunnen we geen ZZP’er inzetten.

Het is dus belangrijk dat je zo snel mogelijk het stuk goed leest, ondertekent en retour zendt. Voor iedere opdrachtgever zal door ons een overeenkomst van opdracht gemaakt worden.

"Acht"  ZZP'ers zijn verantwoorde ondernemers