Werkgevers

Hoofdlijnenbrief ZZP-wet naar Tweede Kamer

Het kabinet gaat onderzoek doen naar de tariefstelling bij zzp en gaat in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven.

Lees meer

Acht is het hoogst haalbare

Het zijn de woorden van de manager die ik deze morgen gesproken heb.

Ik heb dat direct opgevat als compliment.

De manager en ik kennen elkaar al 12 jaar, we komen elkaar telkens weer tegen bij verschillende bedrijven.

Lees meer

Rolls Royce

De levensmiddelenhandel, in het bijzonder die van vlees, is grilliger geworden.

De vraag naar vers, verser, verst noopt ons tot creatieve oplossingen te komen in de vorm van automatisering en vereenvoudiging van werkzaamheden.

Maar juist nu is het bewaken van kwaliteit een must geworden.

Lees meer

Hartelijk dank voor het vertrouwen

Het is alweer eind januari van het jonge jaar 2018. De kas wordt opgemaakt, de boeken worden gesloten. Wat overblijft is de terugblik op het oude jaar.

Het eerste jaar voor mij als DGA. Het lijkt hetzelfde als directeur maar het voelt toch anders.

Ik ben dankbaar voor het gestelde vertrouwen van u als klant van “Acht” Uitzendburo B.V.

Lees meer

Burgerservicenummer, maar geen kopie paspoort

Vanaf 1 januari 2017 mogen uitzendbureau en onderaannemer het Burgerservicenummer (BSN) van de bij de inlener tewerkgestelde uitzendkracht en werknemer direct aan de inlener verstrekken.

Lees meer