Werkgevers

Onlangs heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) goedgekeurd.

Op grond van deze wet worden alle intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen verplicht gesteld om zich als zodanig te registreren in het Handelsregister van de kamer van koophandel. Deze registratieplicht heeft als doel het aantal malafide intermediairs terug te dringen. Onder ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen vallen onder andere uitzendbureaus, intermediairs, payrollbedrijven en banenpools, maar ook softwarehuizen en consultancy organisaties. De wet is op 1 juli 2012 in werking getreden.

Het registreren bij de KvK kan als hoofd- of als nevenactiviteit. 
Voor de registratieplicht zijn de volgende SBI codes van belang:

78201 Uitzendbureaus
78202 Uitleenbureaus
78203 Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)
7830 Payrolling (personeelsbeheer)

De Kamer van Koophandel zal vanaf medio juli op hun website geregistreerde uitleners publiceren.

Ondernemingen die arbeidskrachten inlenen worden op grond van de nieuwe wet WAADI verplicht gesteld om zaken te doen met een geregistreerde leverancier/intermediair.

Samenwerking met een onderneming die niet correct geregistreerd staat, heeft verstrekkende gevolgen. Alle uitleners, inleners en doorleners in de gehele keten krijgen de eerste keer een boete van € 12.000 per werknemer bij doorleen van een niet juist geregistreerde onderneming. Bij de tweede overtreding kan de boete oplopen tot € 24.000 per werknemer en bij een derde overtreding tot € 36.000 per werknemer.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de volgende websites:

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/wetswijziging/registratieplicht-uitzendbureau

http://www.kvk.nl/waadi