Werkgevers

Deze website is alweer een aantal jaren oud en wordt momenteel vernieuwd.

De stijl zal vernieuwd worden, de samenhang met facebook wordt geoptimaliseerd en teksten worden aangepast.

De inhoud van veel teksten is verouderd en door de tijd ingehaald. Met ingang van 1 juli 2016 is het nieuwe fasesysteem volledig van kracht. Voor velen zal dit nog de nodige vragen opleveren. Met de vernieuwde website verwachten wij de meeste vragen te kunnen beantwoorden. Dus binnenkort hopen wij u te verwelkomen op onze nieuwe website.