Werkgevers

Graag informeren wij jullie inzake de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die Acht Uitzendgroep B.V. hierin neemt.

Algemeen

“Acht” volgt nauwgezet de informatie vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de berichtgeving vanuit het RIVM. Intern worden de zaken rond het coronavirus gevolgd en worden de ontwikkelingen dagelijks besproken. Mochten uit dit overleg zaken naar voren komen die urgent zijn, dan zullen wij deze informatie met jullie delen.

Preventie

Preventie is het belangrijkste instrument om besmetting te voorkomen. Ten aanzien van preventie
volgt “Acht” de richtlijnen die het RIVM heeft uitgevaardigd. Deze zijn:

  • Raak (tijdens het werk) niet je neus, oren of mond aan en hoest of nies niet in je handen maar in je elleboog. Was en desinfecteer je handen als dit toch gebeurt.
  • Bij het betreden en verlaten van de productieruimten dien je je handen te wassen met de aanwezige zeep en handendesinfectie.
  • Na elk toiletbezoek dien je je handen te wassen met aanwezige zeep en handendesinfectie.
  • Gebruik papieren zakdoekjes éénmalig.
  • Personen die griep verschijnselen vertonen moeten dit onmiddellijk kenbaar maken aan de bedrijfsleiding.
  • Schud geen handen met collega's, gasten, relaties, etc.
  • installeer de  app Coronamelder

Het RIVM adviseert voorts om in het bijzonder alert te zijn op gezondheidsproblemen die optreden bij mensen die in de afgelopen twee weken in het een risicogebieden zijn geweest. Ook hierin volgen wij als “:Acht” de adviezen en richtlijnen zoals deze op de website van het RIVM worden aangegeven https://www.rivm.nl/.

Hoe te handelen in het geval van (mogelijke) corona verschijnselen

  • Medewerkers van “Acht” die griep verschijnselen vertonen moeten dit onmiddellijk melden bij hun direct leidinggevende binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn, alsook :”Acht”.
  • Dit kan ertoe leiden dat de medewerker naar huis wordt gestuurd. Wij verwachten dat je jezelf zo snel mogelijk laat testen.
  • Indien je besmet blijkt met het coronavirus danwel in quarantaine wordt geplaatst, dan dient dit onmiddellijk aan het “Acht” te worden gemeld, zodat “Acht” waar nodig passende maatregelen kan nemen.

Tot op heden zijn er enkele medewerkers van de “Acht” Uitzendgroep besmet geweest met het coronavirus. Door de hygiëne maatregelen serieus te nemen en ons gezond verstand te blijven gebruiken gaan wij er vanuit dat wij samen met onze opdrachtgevers, de medewerkers van “Acht” een veilige werkomgeving kunnen blijven bieden.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, of tijdens de dagelijkse praktijk in relatie tot corona, dan kunt u direct contact opnemen met uw lokale aanspreekpunt of met medewerkers administratie “Acht” Uitzendgroep

Met vriendelijke groeten.

Erik Hoogink