Werkgevers

Ik wil gewoon lekker werken. Ik heb een vak geleerd een prachtig ambacht, daar houd ik van. Het salaris wat ik krijg is voldoende om van te leven en op vakantie te gaan. Noem jij het  maar bekrompen maar ik ben tevreden!

Het is de beleving van een sollicitant bij mij op kantoor.

Het merendeel van de sollicitanten van boven de 45 jaar is moegestreden, lopen tegen de muur op van een burn-out. In hun jonge jaren waren ze fanatiek en werden gepusht en stegen ze boven zich zelf uit. Maar het is onmogelijk om altijd op 110% te werken. Dan komt de dag dat de werkgever vindt dat je te weinig presteert of dat je niet mee gaat in de ontwikkeling van het bedrijf.

Oudere werknemers worden als last ervaren. Ze zijn duur, hebben extra verlofdagen, presteren minder en de pensioenlasten zijn hoog. Het gevolg is een hoger aantal werklozen vanaf de leeftijd van 45 jaar en vanaf 55 jaar is de stijging fors.

Het werken voor een uitzendorganisatie is vaak niet direct een keuze maar wordt toch door velen als prettig ervaren. De stress van het moeten presteren om je toekomst veilig te stellen, het ’s avond nog nadenken over het werk,  de beoordeling die voelen als een veroordeling, kan losgelaten worden. 50+ers zijn misschien over het hoogtepunt van hun carrière heen, maar de kennis en kunde, om naar dat hoogtepunt te komen, zijn ze niet kwijtgeraakt. Acht Uitzendgroep

Heren/ dames politici kom tot het inzicht om voor veel mensen het leven prettig en simpel te houden. Jaag ze niet op door verplichte scholing en de belofte van zakken met geld en rijke carrières.  Geef hun de rust in het bestaan en als dat betekent dat door verschil in vraag en aanbod soms een tijdje geen werk voor ze is geef ze dan een WW-uitkering die gelijk is aan het laatstverdiende loon.

De flexibiliteit is een noodzaak in de huidige consumentenmarkt, dan moeten wij daar als maatschappij ook collectief voor betalen. Geen verschil in WW-premies, geen straf voor de goedwillende uitzendbureaus die alleen maar de behoeftes van de maatschappij invullen.

De uitzendbranche is niet het probleem, maar DE oplossing voor veel problemen.

Respect voor de flexwerkers die zo broodnodig zijn.

Erik Hoogink

Acht Uitzendgroep