Werkgevers

Wij krijgen steeds meer te maken met data die elektronisch opgeslagen wordt. De samenleving en hierop volgend de overheid komt met meer en hogere eisen op gebied van dataopslag.

Als MKB-bedrijf is het moeilijk om aan al deze eisen te voldoen. De kennis en de middelen zijn hiervoor gewoonweg niet aanwezig.

 

Toch willen wij de persoonsgegevens van onze medewerkers en overige data op een veilige manier beheren. Hiervoor hebben wij een partner gevonden in ICT-Teamwork uit Zoetermeer.

ICT-Teamwork is ISO-27001 gecertificeerd. 

Uit Wikipedia: De ISO 27001 norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties of delen daarvan. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen.

De eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om van toepassing te zijn voor alle organisaties, ongeacht type, omvang of aard.

Door slimme automatisering en onze partner kunnen wij zeggen dat onze data veilig is.

Met dank aan www.ictteamwork.nl