Werknemers

2/8e eeuw “Acht” Uitzendburo B.V.

Nog 2 jaartjes dan bestaat “Acht” Uitzendburo B.V. 2/8e eeuw. Het is echt een lange tijd voor een bedrijf,dat opereert in een niche markt.

Zo lang overleven in een veranderende samenleving in de markt waar vleesconsumptie meedeint op de golven van de conjunctuur, is op zich een prestatie.

Lees meer

ID-bewijs en de AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Wij mogen geen paspoorten of ID-bewijzen meer verstrekken aan onze klanten.

Lees meer

Wanneer krijgt u AOW

(bron SVB)

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Lees meer

korting op zorgverzekering

Je kan gebruik maken van een collectieve ziektekostenverzekering via een mantelovereenkomst van Acht Uitzendburo b.v. bij Zilveren Kruis Achmea. Jij ontvangt voordeel en krijgt direct toegang tot resultaatgerichte gezondheidsoplossingen met een gezonde korting:

• 7,5% korting op de basisverzekering én
• 12,5% korting op de aanvullende verzekering(en)

Lees meer