Werknemers

Pasen 2018

Het kwam pas laat op gang dit jaar maar wat is het druk geweest.

We hebben al onze klanten naar tevredenheid kunnen helpen met de inzet van onze vakmensen.

Iedereen hartelijk dank voor zijn/haar inzet en zoals ze in het zuiden van het land zeggen:

Zalig Pasen.

2/8e eeuw “Acht” Uitzendburo B.V.

Nog 2 jaartjes dan bestaat “Acht” Uitzendburo B.V. 2/8e eeuw. Het is echt een lange tijd voor een bedrijf,dat opereert in een niche markt.

Zo lang overleven in een veranderende samenleving in de markt waar vleesconsumptie meedeint op de golven van de conjunctuur, is op zich een prestatie.

Lees meer

ID-bewijs en de AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Wij mogen geen paspoorten of ID-bewijzen meer verstrekken aan onze klanten.

Lees meer

Wanneer krijgt u AOW

(bron SVB)

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Lees meer