Werknemers

Begin december zijn de kerspakketten uitgereikt. Het zijn een paar weken waarin ik het heel druk heb en van hot naar her moet rijden, maar het is leuk en vooral dankbaar om te doen.

Namens de dames op kantoor en Jan Vlasblom wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle leuke reacties en alle kerstkaarten die hebben mogen ontvangen.

Erik Hoogink