Werknemers

Nog steeds gebeurt het dat wij een email ontvangen met hierin genoemd de data dat een slager verlof opneemt. Meestal kunnen wij dit wel in de planning opnemen en maken we er geen probleem van. Maar als een slager verlof opneemt voorafgaand aan feestdagen kunnen we dit niet goedkeuren.

Een paar zaken voor de goede orde;

Verlof vraag je

Verlof regel je met je werkgever en niet met de inlener

Verlof neem je niet voor feestdagen

Verlof tijdens schoolvakanties, alleen als het niet anders kan.

Erik Hoogink