Werknemers

Het komende jaar, het huidige jaar, begint met CAO besprekingen voor het slagerij CAO.

 

Het CAO voor de vleesverwerkende bedrijven is al afgerond. Wij zullen de zogenoemde onderhavige CAO’s respecteren en uitvoeren en zo nodig met terugwerkende kracht.

Het loon wat met u is afgesproken zal verhoogd worden met het percentage van het betreffende CAO. Het CAO functieloon ligt veelal lager dan het afgesproken loon. Dit zal in de toekomst apart vermeld staan op uw loonstrook.

Eind januari hopen we duidelijkheid te hebben over de verschillende CAO’s en de loonstroken aangepast te hebben en iedereen te geven waar hij/zij recht op heeft.

Maar geef ons a.u.b. even de tijd om e.e.a. op orde te krijgen.