Werknemers

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Wij mogen geen paspoorten of ID-bewijzen meer verstrekken aan onze klanten.

Maar de wet is duidelijk op gebied van Identificatieplicht voor uitzendkrachten;

 

Huurt u een uitzendkracht in? Dan moet u ook zelf zijn originele identiteitsbewijs controleren voor hij bij u aan de slag gaat. (bron www:rijksoverheid.nl)

 

Uw rijbewijs is een identiteitsbewijs. Maar u kunt uw rijbewijs niet altijd gebruiken om uzelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen gegevens over uw verblijfsstatus en nationaliteit staan.

Bij de volgende organisatie of in de volgende situaties kunt u uw rijbewijs niet als identiteitsbewijs gebruiken:

  • de Belastingdienst (tenzij de Belastingdienst anders aangeeft);
  • een uitkeringsaanvraag;
  • indiensttreding bij een nieuwe werkgever;
  • binnenlands vreemdelingentoezicht;
  • inschrijving voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.

(bron www:rijksoverheid.nl)

Kort gezegd: komt u voor het eerst bij één van onze klanten, neem dan uw originele paspoort of ID-bewijs mee.