Werknemers

Emte heeft regels voor aanvang van de werktijden: maandag om 7 uur en de rest van de week om 7:30 uur.

De lengte van de werkdag is minimaal 6 uur per dag. Dat is dus niet gemiddeld 6 uur per dag.

Deze regels zijn van wezenlijk belang. Een onderdeel van de Emte formule is de aanwezigheid van de slager tijdens de openingstijden.
U wordt in de gelegenheid gesteld om werkuren te maken. Indien deze niet gemaakt worden zullen eventuele minuren niet betaald worden.

Er zijn medewerkers die niet meer gewenst zijn op bepaalde werkplekken. Dit vanwege babbelen, bewust te langzaam werken en slordigheid.

Heren let op: Drie maal geel is rood

Te laat op het werk komen. Hoe dom kan je zijn. Eerder naar huis gaan. Ik moet eerder naar huis en ik regel dat zelf wel bij de klant. Je doet onze klant tekort en "Acht" Uitzendburo bv. In het uurtarief wat wij berekenen aan onze klanten zit een bepaald gedeelte voor de kilometervergoeding. Als er te weinig uren gemaakt worden zijn onze kosten niet gedekt. Wie zonder dringende reden het werk vroegtijdig verlaat verspeelt zijn recht op kilometer vergoeding.

Discussie met leidinggevenden over het werk.
Ieder bedrijf heeft zijn eigen werkmethoden. Hier is over nagedacht. Als je hierover in discussie gaat zeg je eigenlijk dat de bedrijfsleiding geen verstand van zaken heeft.

HACCP regels niet uitvoeren.
Deze regels beschermen de volksgezondheid, dus ook die van u en iedereen die u kent

Niet op tijd op sturen van de werkbriefjes.
Het werkbriefje wordt gebruikt om uw loon te berekenen en om een factuur op te stellen voor onze klanten. Het te laat opsturen heeft dus als gevolg dat er geen factuur opgesteld kan worden. Indien het werkbriefje niet op dinsdag bij ons binnen is zal u niet verloond worden in de lopende week.

Parkeer– tol- en pontkosten.
Zonder bonnetje mag er van de belastingdienst niet gedeclareerd worden.

Aanspreken op verantwoordelijkheid.
U bent medewerker van "Acht" Uitzendburo BV. als u collega er de kantjes van af loopt is het mogelijk dat wij een klant kwijt raken. Als er geen werk is voelt u dat ook in de portemonnee. Het is juist collegiaal om iemand aan te spreken op zijn (wan) gedrag.