Werknemers

“Acht” Uitzendburo b.v. is een gecertificeerd uitzendbureau. Wij voldoen aan de allerhoogste eisen die gesteld kunnen worden aan een uitzendbureau.

Eén van de regels voor certificering is het controleren op echtheid van het geldig legitimatiebewijs en hiervan een kopie te hebben in de administratie. Dit mag een paspoort of een ID-kaart zijn. Bij het in dienst treden vragen we dan ook altijd om een kopie van het legitimatiebewijs.

Een kopie mag ook een foto zijn vermits deze duidelijk is en geen reflecties van (flits) licht bevat.

Wat er gekopieerd moet worden is in het geval van een ID-kaart beide zijden. Een paspoort moet opengeslagen worden tot het plastic gedeelte met hierop uw persoonlijke gegevens, van dit gedeelte moet ook de achtkant gekopieerd worden. (de kant waar het BSN-nummer op staat)

Wanneer de geldigheid van je legitmatiebewijs verloopt zullen wij altijd vragen om van het nieuwe legitimatiebewijs een kopie te zenden.